Varför investmentbolag?

Ja varför ska man egentligen investera i investmentbolag? Enligt mig finns det flera skäl som jag tänkte gå igenom på denna sida. Om du även efter att ha läst dessa skäl inte vill investera i investmentbolag har jag misslyckats totalt, men låt oss hoppas att så inte blir fallet.

Spara långsiktigt

Ser man till de svenska investmentbolagens avkastning de senaste 10 åren är det väldigt få som inte slår index. Här nedan har jag jämfört 10 av Sveriges största investmentbolag (med noterade innehav) med OMXS30. Utvecklingen är häpnadsväckande. Av dessa 10 bolag är det enbart Industrivärden C som inte totalt utklassar index. Under denna period har index, utan återinvesterade utdelningar, enbart avkastat 32,71 % medan investmentbolagen, på ett genomsnitt, har haft över 100 % i avkastning. Bure och Melker Schörling står ut som största vinnare med 368 % respektive 327 % avkastning.screenshot-2017-01-14-at-09-57-32

Index utveckling är här det mörklagda fältet.

Lägre risk

Det klassiska som sägs om investmentbolag är att man får en bra riskspridning på grund av att investmentbolag redan äger flera bolag. De blir som en fond med en egen portfölj av aktier. Detta är såklart sant och är ett utmärkt argument till att äga investmentbolag. Skulle ett av portföljens innehav gå riktigt dålig så räddas detta upp av de andra innehaven. Den bolagsspecifika risken försvinner helt.

Substansrabatt

Flera av investmentbolagen handlas till ett pris under vad dess underliggande värde är. I total motsats till fonder där man betalar en avgift för att få en portfölj med aktier, får man i investment bolag i stället en rabatt. För att sätta detta i ett exempel:

Industrivärden C handlades den 31/12 till 169,80 kronor/aktie. Substansvärdet var vid samma tidpunkt 192 kronor/aktie. Det är en rabatt på hela 11,5 %.

Professionell Förvaltning

Genom att äga investmentbolag behöver man inte själv vara alltför påläst om alla bolag. Varje investmentbolags ägare har som enda uppgift att se till att portföljen presterar på ett marknadsmässigt vis. Så är det i alla bolag tänker kanske du, men skillnaden mot investmentbolag är att de kan byta innehav i sin portfölj.

Summanfattning

När man köper investmentbolag får man alltså

  1. En diversifierad portfölj,
  2. med högre avkastning än index,
  3. lägre bolagsrisk än i enskilda aktier,
  4. professionella förvaltare som sköter portföljen.

Och som kronan på verket får man allt detta till en rabatt jämfört med om man satt ihop samma portfölj på egen hand.

Ganska fantastiskt inte sant? Jag hoppas att jag lyckats sälja in investmentbolagen mer till er efter denna genomgång. Jag tycker personligen att det är en fantastisk investering på grund av dessa anledningar.

Annonser