Substansvärde

Vad är substansvärde?
Investmentbolag har som affärsidé att förvalta en portfölj av andra bolag. Värdet av denna portfölj, alltså det totala värdet av alla aktier som de äger, är investmentbolagets substansvärde.

Exempel 1:
Kalle Invest äger 10 aktier i Bolag A, 5 aktier i Bolag B och 25 aktier i bolag C.
Bolag A:s aktie värderas till 3 kronor, Bolag B:s till 5 kronor och Bolag C:s till 12 kronor.

Kalle Invest äger då aktier för 10×3 + 5X5 + 25×12 = 355 kronor

Substansvärdet är därmed 355 kronor

Vad är substansrabatt/substanspremium?
När du läst om investmentbolag kanske du snubblat över orden substansrabatt och substanspremie. Men vad menas med detta egentligen? Vi visar med ett exempel.

Exempel 2:
Kalle Invest har ett substansvärde på 355 som vi såg i Exempel 1. Men Kalle Invests aktie handlas på börsen till 300 kronor, alltså under dess substansvärde. Den handlas därmed till rabatt i jämförelse med aktieportföljens värde. Detta kallas man för substansrabatt. I detta fallet är rabatten (300-355)/355 = -15,49 %.

Substanspremium är precis tvärtemot substansrabatt. Man betalar alltså mer för portföljen av bolag än vad bolagen värderas till separat.

 

 

Annonser