Traction

traction-logo-2

Traction är ett investmentbolag som har aktiva ägarintressen i främst noterade, med även onoterade, bolag. Affärsidén bygger på att äga innehaven långsiktigt och vara med och förädla bolagen för att driva värdetillväxt. Det finns ingen strategi för inom vilka branscher de vill investera och just nu finns innehav inom industri, IT- och teknikkonsulter och etikettstillverkning.

Innehav 2016-12-31

Traction

 

Aktieutveckling

chart (4)

Utdelning

chart (5)

Annonser