Öresund

logo

Öresund är ett investmentbolag som kan investera i allt som uppfyller deras avkastningskrav. I portföljen har de 3 typer av investeringar: Noterade bolag där de har ett aktivt engagemang, undervärderade noterade aktier samt onoterade bolag. Bolaget är väldigt aktivt för att vara ett investmentbolag och det sker mycket transaktioner varje år.

Innehav 2016-12-31

oresund

Aktieutveckling

chart (2)

Utdelning

chart (3)

Annonser