Industrivärden

industrivc3a4rden

 

Industrivärden bildades av Svenska Handelsbanken redan 1944 och är därmed ett av börsens äldsta investmentbolag. Bolaget ska genom långsiktigt och aktivt ägande över tid skapa en överavkastning mot börsen i helhet. Det aktiva ägandet görs genom att utnyttja sina röster vid årsmöten och genom att sitta med i styrelser i portföljbolagen. Dagens Industrivärden styrs till stor del av styrelseordförande och storägare Fredrik Lundberg.

Innehav

Portföljen består till 100 % av svenska börsnoterade bolag enligt nedan.

industrivärden q1

Det totala substansvärdet är vid utgången av 2016 uppe på 94,2 miljarder kronor vilket gör Industrivärden till börsens näst största investmentbolag efter Investor.

Aktieutveckling

Aktien har totalavkastat i genomsnitt 7 % per år de senaste 10 åren, detta att jämföra med index som avkastat 8 %.

chart-8

Utdelning

Årets utdelning blir 5,25 kronor per aktie, vilket motsvarar en höjning med 5 % sedan 2015. Direktavkastning på C-aktien blir 3,1 % beräknat på kursen vid 2016 års slut, vilket var 169,8 kronor.

chart-7

Annonser