Bure Equity

bure_240

Bure Equity bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna och har funnits på börsen sedan 1993. De har som målsättning att med god riskspridning och aktivt förvaltande skapa en avkastning.

En investering i Bure Equity ger idag en hög exponering emot två bolag som står för två tredjedelar av portföljen. De är Mycronic (41 %) som är verksamma inom elektronikdelar samt Vitrolife (26 %) som tillverkar fertilitetsprodukter. För att investera i Bure Equity bör man därmed ha en god tro till dessa bolags utveckling då avkastningen står och väger med hur dessa bolag utvecklas.

Det totala substansvärdet var vid utgången av 2016 7 054 Mkr, varav ungefär 10 % var i kassa.

Innehav 2016-12-31

Bure Equity

 

 

Aktieutveckling

chart (7)

Utdelning

chart (8)

 

Annonser