Investmentbolagen

Bure Equity bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna och har funnits på börsen sedan 1993. De har som målsättning att med god riskspridning och aktivt förvaltande skapa en avkastning.

En investering i Bure Equity ger idag en hög exponering emot två bolag som står för två tredjedelar av portföljen. De är Mycronic (41 %) som är verksamma inom elektronikdelar samt Vitrolife (26 %) som tillverkar fertilitetsprodukter. För att investera i Bure Equity bör man därmed ha en god tro till dessa bolags utveckling då avkastningen står och väger med hur dessa bolag utvecklas.

Det totala substansvärdet var vid utgången av 2016 7 054 Mkr, varav ungefär 10 % var i kassa.

 

logo

Creades bildades så sent som 2011/2012 genom en avyttring från investmentbolaget Öresund. Avyttringen skedde efter en tvist mellan huvudägarna Mats Qviberg och Sven Hagströmer. Genom avyttringen följde Sven med till Creades medan Mats tog över den delen av Öresund som återstod.

Genom en investera i Creades får man 85 % noterade bolag med fokus mot mindre bolag. Creades har hög exponering mot nätbanken Avanza, utgöt en tredjedel av substansvärdet. Övriga stora innehav är industribolaget Lindab (18 %) samt det onoterade klädmärket Acne Studios (8 %).

Det totala substansvärdet uppgick vid årsskiftet (2016) till 3 248 Mkr, vilket gör Creades till ett av de mindre investmentbolagen.

 

industrivc3a4rden

Industrivärden bildades 1944 av Svenska Handelsbanken med syftet att dela ut bankens aktieinnehav till sina ägare. Deras verksamhet går ut på att långsiktigt äga och förädla sina bolag över tid. Genom att ta plats i styrelser i sina portföljbolag har de ett mer aktivt ägande än de flesta andra investmentbolag. Ordförande är Fredrik Lundberg, som även är grundare till investmentbolaget Lundbergföretagen

Portföljen består enbart av stora, noterade svenska bolag. Största innehav är Handelsbanken, Sandvik, SCA och Volvo som alla står för runt 20 % var av portföljen. Övriga innehav är Skanska, ICA gruppen, Ericsson och SSAB. En investering i Industrivärden är för den som vill ha en exponering mot stabila, svenska kvalitetsbolag.

Industrivärden har ett substansvärde på 93 441 Mkr, vilket gör dem till det näst största investmentbolaget på börsen.

 

Investor_färg_eps [Converted]

Investor är finansfamiljen Wallenbergs investmentbolag. Bolaget bildades 1916 och firade därmed 100 år under 2016. Investmentbolaget startades som en avknoppning av den Wallenberg-ledda banken SEB, efter att nya regler gjort de svårare får banker att äga aktier i industribolag.

Investor har idag tre ben i sin verksamhet. Noterat, onoterat och riskkapitalbolag. I den noterade portföljen är man storägare i klassiska svenska bolag som Atlas Copco, ABB och såklart SEB. Den onoterade portföljen ägs genom det helägda dotterbolaget Patricia Industries som bland annat äger Mölnlycke och Permobil. Den sista delen är det helägda riskkapitalbolaget EQT. Genom en investering i Investor får man en god riskspridning med stora bolag, onoterade bolag samt riskkapital. Ett heltäckande investmentbolag helt enkelt.

Substansvärdet uppgick vid årsskiftet till 300 miljarder, vilket gör Investor till Sveriges i särklass största investmentbolag.

Kinnevik är ett investmentbolag fokuserat emot digitala konsumentverksamheter. Bolaget grundades 1936 av de tre finansfamiljerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Alla tre familjerna är fortfarande storägare i bolaget med familjen Stenbeck som klart största.

Kinnevik har över 30 innehav med verksamheter i 80 länder och i alla världsdelar. De tre största innehaven, som utgör 75 % av portföljen, är Zalando, Millicom och Tele2. Samtliga av innehaven har en koppling till digitala verksamheter. Börsvärdet på Kinnevik är strax under 70 miljarder kronor.

Latour är ett investmentbolag med fokus emot industrier. De innehar både en helägd industrirörelse samt en bred börsportfölj och är storägare i några av börsens största företag. Latour är en långsiktig och aktiv ägare som arbetar för att skapa hög avkastning i sina portföljbolag genom att bidra med kunnande och finansiell styrka. Bolaget grundades 1984 under namnet Hevea, som var en del av investmentbolaget Skrinet. 1985 tog Gustaf Douglas över och är än idag största ägare av bolaget.

Största innehavet i portföljen är lås-leverantören ASSA Abloy som står för över 30 % av substansen. Stora innehav är även Securitas, Fagerhult och Sweco. Med sitt börsvärde på 65 miljarder är bolaget ett av de största investmentbolagen på börsen.

Lundbergföretagen är ett familjeföretag som grundades redan 1944, då med en affärsidé om att bygga fastigheter från grunden. Fram till idag har det vuxit till ett av Sveriges största investmentbolag och familjen Lundberg har blivit en av Sverige mäktigaste finansfamiljer. Investeringsstrategin går ut på att äga långsiktigt och förädla innehavsbolagen över tid.

Sfären styrs idag utav Fredrik Lundberg som även är styrelseordförande i investmentbolaget Industrivärden. Industrivärden är dessutom det största innehavet i portföljen, tillsammans med fastighetsbolaget Hufvudstaden samt det helägda dotterbolaget Fastighets AB L E Lundberg. Börsvärdet är över 75 miljarder kronor vilket gör bolaget till det tredje största investmentbolaget på börsen.

 

Investmentbolaget Melker Schörling AB har sin grund i när Melker Schörling 1987 blev VD och delägare i säkerhetsbolaget Securitas. Bolaget består idag av 6 innehav: Securitas, samt de avknoppade bolagen Loomis och ASSA Abloy, Hexagon och dess avknoppade bolag Hexpol samt fettbolaget AAK. Hexagon är det största innehavet och portföljen består av över 55 % av Hexagon.

Bolagets strategi är är att långsiktig äga och förädla sina innehav för att skapa så högt aktieägarvärde som möjligt.

 

Svolder är ett investmentbolag som har fokus på att investera i svenska små och medelstora företag. Bolaget skapades 1993 när ett par fondförvaltare på Alfred Berg gjorde en analys av småbolag i norden och såg en stor potential. Detta ledde till idén om att starta ett investmentbolag med småbolagsprofil. Namnet Svolder kommer ifrån ett sjöslag på 1000-talet mellan nordiska kungar som slutade med ett enat framgångsrikt rike bildades.

Genom en investering i Svolder får man en bred exponering emot mindre svenska bolag. Troax är för närvarande det största bolaget och är även det enda som har en vikt högre än 10 % av substansen. Portföljen består av 20-25 bolag, vilket ger en stor riskspridning. Bolagets värde är strax under 3 miljarder kronor.

Traction är ett investmentbolag som har aktiva ägarintressen i främst noterade, med även onoterade, bolag. Affärsidén bygger på att äga innehaven långsiktigt och vara med och förädla bolagen för att driva värdetillväxt. Det finns ingen strategi för inom vilka branscher de vill investera och just nu finns innehav inom industri, IT- och teknikkonsulter och etikettstillverkning.

 

logo

Investmentbolaget Öresund har anor ända bak till 1800-talet och har funnits på börsen sedan 1962. Under 2011/2012 splittrades bolaget upp i två investmentbolag; Öresund och Creades. Styrelseordförande och storägare är Mats Qviberg, en av Sveriges bästa förvaltare av kapital.

Investerar man i Öresund får man ett aktivt investmentbolag som gör en hel del transaktioner. Portföljen har en stor inriktning emot mindre bolag, växande bolag med en bra diversifiering. Största innehav enligt senaste kvartalsrapporten var Bilia, Fabege och Oriflame som tillsammans utgör  nästan 40 % av portföljen.

Det totala substansvärdet uppgick efter första kvartalet till 5 852 Mkr.

Annonser